sedan 1925

Ring oss på

0660-26 01 83

Maila oss på

info@sidensjotrafik.se

Våra tjänster inom transport- och markarbeten

Vi på Sidensjö Trafik strävar efter att utföra våra uppdrag med högsta kvalitet samt erbjuda konkurrenskraftiga priser. Vi har som mål att bygga långvariga relationer med våra kunder och kunna erbjuda en hög nivå av service och professionalism. 

Timmertransporter

Våra timmerbilar transporterar timmer, rundvirke och ved till massa- och pappersindustrin samt till olika sågverk i Västernorrland. Vår största kund är Nätraälven skog i Sidensjö samt andra privata aktörer inom skogsnäringen. Vi har dedikerade förare och moderna fordon som kan hantera alla typer av timmertransporter på ett säkert och effektivt sätt. Vi äger flera timmerbilar med kran som servas och besiktas regelbundet för att förebygga stopp. Med oss som leverantör får du säkra och snabba timmertransporter som kommer fram på utsatt tid.  

Grustransporter

Vi erbjuder pålitliga och kostnadseffektiva transporter av bulkmaterial som grus, sand och jord och tar oss an både större och mindre uppdrag. Vi har erfarna och välutbildade medarbetare som säkerställer att er grustransport levereras på utsatt tid. Vi sätter alltid säkerheten i första hand och vi har lång erfarenhet samt rätt utrustning för att kunna hantera tunga transporter på ett säkert sätt. Våra anläggningsbilar används dagligen för olika typer av uppdrag, både åt privatpersoner, vägföreningar och företag. 

Snöröjning

På vintern utför vi snöröjning och halkbekämpning i Örnsköldsvik med omnejd. Våra maskiner har rätt utrustning för en effektiv snöröjning. Vår maskinpark består bland annat av en väghyvel med vinterutrustning samt flera hjullastare. Oavsett om du är en privatperson som behöver hjälp med att skotta uppfarten eller ett företag som behöver regelbunden skottning har vi rätt förutsättningar att utföra arbetet snabbt, säkert och kostnadseffektivt.  

Vägunderhåll

För att grusvägar ska vara säkra och framkomliga är regelbundet underhåll viktigt. De främsta orsakerna till en sämre väg är väder och vind, slitage samt vägens uppbyggnad. Genom vägunderhåll ökar vägens livslängd samt gör den säkrare för trafikanterna. Vi erbjuder professionellt vägunderhåll av grusvägar och kan hantera allt från reparation av gropar och håligheter till hyvling, kantskärning och dikesarbeten. Behöver vägen också ett nytt slitlager? Inga problem, vi har rätt maskiner och kunskap inom området. 

Dikning & Dikesrensning

Diken räknas som vattenanläggningar och markägaren är i de flesta fall skyldig att underhålla dessa. Genom att regelbundet ta bort nedrasat material, växtlighet och slam kan vattnet flöda fritt. Det finns dock en del regler kring dikesrensning och ibland behöver en anmälan göras innan rensningen. Med dikning avses grävning av nya diken eller återställande av igensatta diken. Behöver du hjälp kan du tryggt vända dig till oss, vi har rätt utrustning samt lång erfarenhet av att gräva och rensa diken och håller oss uppdaterade om gällande lagar och regler.